תוכנייה

14.08    יום ראשון
15.08    יום שני

יום עיון

מי מפחד מארכיונים - מקומם ותפקידם של חומרי ארכיון ביצירה דוקומנטרית
16.08    יום שלישי
17.08    יום רביעי
18.08    יום חמישי