תנאי שימוש

פסטיבל דוקוטקסט

(המסמך מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים)

1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש במערכת של פסטיבל דוקוטקסט ("המערכת"). המערכת מופעלת על-ידי  הספרייה הלאומית  בע"מ (חל"צ).

2. המערכת היא מערכת צפייה לפי דרישה (VOD) המיועדת לצפייה בסרטי תעודה וסרטים אחרים ככל שיצורפו למערכת. המערכת פועלת באתר   https://docutext.nli.org.il/ . התנאים חלים על שימוש במערכת בין שהגעת אליה דרך אתר  דוקוטקסט המופעל על ידי הספרייה הלאומית, או דרך אפליקציה, או כל כתובת אינטרנט, או עמודי מדיה חברתית שאליהם יקושר בעתיד תנאי השימוש חלים בין אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה אחרת הקשורים להם.

3. הסרטים במערכת משודרים עם הצפנה  ("DRM")  כדי להגן עליהם מפני הפרת זכויות היוצרים.  לכן הסרטים ניתנים לצפייה אך ורק מאביזרי קצה באמצעות דפדפנים או אפליקציות התומכים בהצפנה כמפורט להלן:

ניתן לצפות בסרטים ממחשב נייד או שולחני באמצעות דפדפן כרום או פיירפוקס או אדג' עדכניים . ייתכנו קשיים והפרעות בצפייה מדפדפני אינטרנט אחרים או שאינם עדכניים.

ייתכנו קשיים או הפרעות בצפייה ממערכות הפעלה של טלוויזיות חכמות.

4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות  למייל: [email protected].

5. תנאי השימוש מהווים חוזה בין  הספרייה הלאומית לבין מי שעושה שימוש במערכת ("משתמש"). בכניסה למערכת או עשיית כל שימוש אחר בה, הינך מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנעו משימוש במערכת.

6. שימוש במערכת כרוך במסירת מידע על-ידך למערכת. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.

זכות שימוש במערכת

7. השימוש במערכת הינו על-פי תשלום דמי צפייה בגין כל סרט שבו מבקש המשתמש לצפות.

8. השירות זמין לצפייה בתוך מדינת ישראל בלבד. לא ניתן לצפות בסרטים מחוץ למדינת ישראל.

9. הספרייה הלאומית רשאית להנהיג מעת לעת כללי שימוש שונים, ובכלל זה לקבוע כי השימוש במערכת או פיצ'רים מסוימים שלה יהיה מותנה בהרשמה ויצירת חשבון ("חשבון"), או תנאים אחרים. במקרה זה, החשבון יהיה אישי ועל כל מידע המועבר לצורך ההרשמה למערכת להיות נכון ומדויק. כל פעילות בחשבון היא באחריות המשתמש בלבד.

10. הספרייה הלאומית רשאית למנוע, לבטל או להגביל כל זכות שימוש של משתמש שהפר את התנאים הללו בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

תשלומים

11. צפייה בסרט כרוכה בתשלום דמי צפייה מראש. דמי הצפייה הינם כפי שיצוינו באתר מעת לעת ומקנים זכות לצפות באופן פרטי ובלתי מסחרי בסרט.  כל סרט יהיה זמין ל-24 שעות מרגע תחילת הצפייה לעד 5 צפיות.

12. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי . לאחר קבלת התשלום, יפתח הסרט לצפייה .

13. ביצוע התשלומים   הינו באמצעות  ספקים חיצוניים ומחייב מסירת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס אשראי, שם בעל הכרטיס ופרטים אחרים. פרטי האשראי נמסרים ישירים לספקים החיצוניים אשר עושים שימוש באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ואינם מועברים לספרייה הלאומית.  הספרייה הלאומית אינה אחראית לכל מידע שנמסר לספק החיצוני.

14. הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת זכות צפייה תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר אחר, שיונפק כחלופה לכרטיס או לאמצעי וכל בירור בעניין זה יהיה מול חברת כרטיס האשראי.

15. דמי הצפייה במערכת כוללים מע"מ, ככל שחל. הספרייה הלאומית רשאית לשנות את תעריפי דמי הצפייה מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

16. כל עוד לא התחלת לצפות בסרט, ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להנחיות המופיעות באתר ובלבד שבקשת הביטול תוגש לפני תום הפסטיבל. עם הביטול, נחזיר את דמי הצפייה. אחרי תחילת הצפייה, או לאחר תום הפסטיבל לא ניתן לבטל את ההזמנה.

קניין רוחני והגנה על המידע

17. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים במערכת ובתכנים הכלולים בה, לרבות בטקסטים, בתרגילים, בעיצוב, בגרפיקה, בצילומים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת שייכות באופן בלעדי ל ספרייה הלאומית. כל זכויות אלה שמורות. הזכויות בסרטים שייכות לגורמים (מפיקים, אולפנים, מפיצים וכו') שהעניקו לספרייה הלאומית רשות לכלול אותם במערכת.

18. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את הסרטים ו/או תכני האתר האחרים או לעשות שימוש כלשהו בסרטים מלבד צפייה בהם על פי פרטי ההזמנה. פריצת אמצעי ה-DRM המגינים על הסרטים מהווים עבירה על החוק ועלול לגרור סנקציות מצד בעלי זכויות היוצרים בסרטים.

חומרי צד ג' ותלונות

19. הסרטים וחלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים במערכת, לרבות חומר פרסומי נוצרו בידי צדדים שלישיים (להלן: "חומרי צד ג'").  לספרייה הלאומית אינו אחראי לחומרי צד ג', או לכל דבר הכלול בהם.

20. כל אדם ו/או גוף הסבור כי סרט ו/או חומר צד ג' כלשהו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות שלו, או כי יש בחומר כאמור כל פגיעה אחרת בו מתבקש לפנות לספרייה הלאומית בכתובת מייל[email protected] תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.

21. הספרייה הלאומית תעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך איננה מתחייבת כי התוצאה תהיה בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה הספרייה הלאומית תפעל  לפי המתחייב על פי דין.

22. קישורים המופיעם במערכת הינם בגדר שירות למשתמשים.. אין בהצבת קישור משום אחריות לחומר המקושר כלשהו ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר אליו.

פרטיות ומידע רגיש

23. הספרייה הלאומית נוקטת אמצעים לשמור על פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא ייחשף כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים או עקב סיבות אחרות שאינן בשליטת  הספרייה הלאומית.

24. במילוי פרטים לצורך רכישת צפייה בסרט הינך מסכים באופן מפורש לכך שהספרייה הלאומית רשאית לשלוח לך מידע והצעות ודברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם הספרייה הלאומית  , וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את הספרייה הלאומית  למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- [email protected] או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

25. פרטים נוספים על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות

26. .הספרייה הלאומית לא תעשה ו/או תרשה לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים  במערכת לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח למערכת ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק למערכת ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב ואסור לכל משתמש במערכת לבצע פעולה מהפעולות הנ"ל. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את המערכת כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

שיפוי

27. המשתמש יפצה וישפה את הספרייה הלאומית בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

טיפול בתקלות

28. הספרייה הלאומית תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, הספרייה הלאומית לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספרייה הלאומית  לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינו מתחייב כי מידע זה יישמר ו/או בגין.

29. על אף האמור, אם כתוצאה מתקלה שאירעה במערכת (להבדיל מסיבה אחרת, כגון תקלה במחשב או במכשיר שלך), נמנע ממך לצפות בסרט שבגינו שילמת דמי צפייה, אתה מתבקש לשלוח לספרייה הלאומית  פרטים רלוונטיים. במידה ויתברר כי התלונה מוצדקת, הספרייה הלאומית תשיב לך את דמי הצפייה ששולמו.

30. הספרייה הלאומית  אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן במערכת.

31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספרייה הלאומית  רשאית להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת, לרבות בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שונות

32. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף המערכת יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.

33. הספרייה הלאומית רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו במערכת. מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת עבור שינויים או עדכונים.

34. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.

35. הספרייה הלאומית  רשאית בכל עת להעביר את הבעלות במערכת ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את המערכת בשלמותה ו/או בחלקה לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמה של המערכת ו/או להשהות את פעילותה ו/או לסגור אותה כלל. לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הספרייה הלאומית  בקשר לאמור לעיל.

36. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

37. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר ירושלים סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.