לוח זמנים של הפסטיבל

מקרא:
סרט
סיור
מתחם AR/VR
יום עיון
הופעה
הספרייה הלאומית ב Google Maps
שפה עיצובית: רותם, רננה ועיליעיצוב ועימוד: אנה חייטתכנות והנפשה: ניר אביגד