לוח זמנים

מקרא:
סרט
סיור
מתחם AR/VR
יום עיון
הופעה
ראשון 14.08
שני 15.08
שלישי 16.08
רביעי 17.08
חמישי 18.08