לוח זמנים

מקרא:
סרט
סיור
מתחם AR/VR
יום עיון
הופעה
ראשון 15.08
18:30
סיור
על חיי הייתי יכולה לכתוב הרבה
בעקבות הקרנת הסרט: "אשרי הגפרור"
לעמוד הסרט
לרכישה
שני 16.08
שלישי 17.08
רביעי 18.08