יום א' 18.8
יום ב' 19.8
יום ג' 20.8
יום ד' 21.8
יום ה' 22.8
לכל סרטי הפסטיבל >