Documentary Film
Festival at the National
Library of Israel
לתוכנייה המלאה ולרכישת כרטיסים
מספר הכרטיסים מוגבל

Documentary Film Festival at the National Library

Special Offers

מתי עליי להגיע לסרט?

כחצי שעה לפני תחילת הסרט. עם זאת, אנו ממליצים להגיע מוקדם.

הזמנתי כרטיס לסרט וברצוני להחליף לסרט אחר. האם זה אפשרי?

בוודאי. ביצוע ההחלפה מצריך פנייה למוקד שירות הפסטיבל (074-7336336) עד 48 שעות לפני מועד הקרנת הסרט שמחליפים.

הזמנתי כרטיס ואני רוצה לבטלו. האם זה אפשרי?

בקשות לביטולי עסקה עד 48 שעות לפני מועד האירוע יש להפנות למוקד שירות הפסטיבל (074-7336336). ביטול העסקאות בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

הזמנתי חבילה וברצוני להחליף חלק מהסרטים. האם זה אפשרי?

בוודאי. ביצוע ההחלפה מצריך פנייה למוקד שירות הפסטיבל (074-7336336) עד 48 שעות לפני מועד הקרנת הסרט שמחליפים.

האם הסרטים יוקרנו גם באופן מקוון?

לא. סרטי הפסטיבל יוקרנו באולמות שונים ברחבי הספרייה הלאומית, גבעת רם, ירושלים – שם האולם מצוין בדף הסרט באתר ובכרטיסי הכניסה.

האם יש הנחות לקהלים מסוימים (אזרח ותיק / נכים וכדומה)?

לא, אך אנו ממליצים לכם לרכוש את אחת מחבילות הכרטיסים המשתלמות שלנו כאן ולחסוך.

האם חובה להדפיס את הכרטיסים?

אנו מעדיפים שתגיעו אל הפסטיבל עם הכרטיסים הדיגיטליים שלכם, שמחכים לכם בכתובת המייל אותה הזנתם בעת הרכישה. יש להציג האישור בכניסה לאולם.

אם אין ברשותכם טלפון חכם, אנא דאגו להדפיס הכרטיסים.

האם ההקרנות לא מקבילות?

כן ישנם סרטים המוקרנים בחללים שונים בספרייה, בשעות מקבילות. ניתן לצפות בתכנית המלאה באתר הפסטיבל.

האם ההשתתפות בסיור כלולה במחיר הכרטיס לסרט או שעלי לרכוש כרטיס בנפרד?

ההשתתפות בסיורים כרוכה ברכישת כרטיס נפרד. עם זאת, ישנן שיחות והרצאות המתקיימות בסיום חלק מהסרטים, והן כלולות במחיר הכרטיס לסרט.