צוות הפסטיבל

מנהלת אמנותית: רותי רובינשטיין
מפיק ראשי: רותם בן חמו
ניהול תוכן, אירועים ואתר הפסטיבל: מוריה בר גיל
ניהול מכירות והפקה בפועל: דורון לוין
תוכן והפקת התוכנית הבינלאומית: אולגה למפרט, נועם גרשלר
ניהול שיווק וחדשנות: אמיר אורני
ועדה אמנותית: רותי רובינשטיין, מוריה ברגיל, קרין ריבקינד-סגל, יערה עוזרי
שיווק דיגיטלי: מודוס
שפה גרפית: רותם כהן סואיה ודר לאור
בניית אתר הפסטיבל: ניר אביגד