סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות מה-15.11 בשעה 18.00, שעון ישראל, ועד לתאריך 25.11 המוקדם מביניהם.

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום ב' 23.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ג' 24/11 בשעה 17:59

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום ה' 19.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ו' 20.11 בשעה 17:59

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום א' 15.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ב' 16.11 בשעה 17:59

מקור:

גופים תומכים:

בעקבות "
You Only Die Twice
"
הפונותיקה - אריאל "כלבתא" תגרף חופר בארכיון הצליל הלאומי
Q&A עם יוצר הסרט דוד דרעי
Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.

סרטים נוספים

לא נמצאו סרטים נוספים בקטגוריה זו.

This film is available for viewing only in Israel, for 24 hours only between 9:00 on 11.15 and 21:00 on 11.25

This film is available for viewing in ISRAEL  ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 23rd of November at 6:00 pm  until the 24th of November at 5:59 pm

This film is available for viewing in ISRAEL  ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 19th of November at 6:00 pm  until the 20th of November at 5:59 pm

This film is available for viewing in ISRAEL ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 15th of November at 6:00 pm until the 16th of November at 5:59 pm

Surprisingly, the film director’s mother became the heiress of a cottage in posh North London. She had only to prove that she is the daughter of Ernst Bechinsky. But then came an astonishing discovery: another death certificate was discovered in Austria, revealing a man with the same name and I.D., born on the same date and in the same place as Ernst Bechinsky.

A suspenseful thriller exposes a man who lived with an SS family and became president of a Jewish Community through deception, leading to an extremely charged meeting between descendants of Jews and Nazis.

Created By: Yair Lev, David Deri

Director: Yair Lev

Production: David Deri, Markus Glaser

Production Company: D.d Productions, Ngf - Austria

Script: Yair Lev, David Deri

Editing: Yaniv Raiz

Cinematography: David Deri

Research: Niko Hofinger

Soundtrack: Aviram Vilenski, Avi Mizrahi

Music: Jonathan Bar Giora

Source:

Supporting bodies:

Following "
You Only Die Twice
"
Q&A with the filmmaker David Deri
Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.

More Films

לא נמצאו סרטים נוספים בקטגוריה זו.

Surprisingly, the film director’s mother became the heiress of a cottage in posh North London. She had only to prove that she is the daughter of Ernst Bechinsky. But then came an astonishing discovery: another death certificate was discovered in Austria, revealing a man with the same name and I.D., born on the same date and in the same place as Ernst Bechinsky.

A suspenseful thriller exposes a man who lived with an SS family and became president of a Jewish Community through deception, leading to an extremely charged meeting between descendants of Jews and Nazis.

Created By: Yair Lev, David Deri

Director: Yair Lev

Production: David Deri, Markus Glaser

Production Company: D.d Productions, Ngf - Austria

Script: Yair Lev, David Deri

Editing: Yaniv Raiz

Cinematography: David Deri

Research: Niko Hofinger

Soundtrack: Aviram Vilenski, Avi Mizrahi

Music: Jonathan Bar Giora

Source:

Supporting bodies:

Following "
You Only Die Twice
"
Q&A with the filmmaker David Deri
Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.
Participation in this event is free of charge. Please click on "Register" and fill in your details to be sent a viewing link.

More Films