סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות מה-15.11 בשעה 18.00, שעון ישראל, ועד לתאריך 25.11 המוקדם מביניהם.

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום ב' 23.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ג' 24/11 בשעה 17:59

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום ה' 19.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ו' 20.11 בשעה 17:59

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום א' 15.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ב' 16.11 בשעה 17:59

מקור:

גופים תומכים:

בעקבות "
A Song of Loves – R. David Buzaglo
"
הפונותיקה - אריאל "כלבתא" תגרף חופר בארכיון הצליל הלאומי
Q&A with the filmmaker Rafael Balulu
Musical performance of Moroccan Jewish Baqashot poetry, Yagel Haroush. Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.

סרטים נוספים

לא נמצאו סרטים נוספים בקטגוריה זו.

This film is available for viewing only in Israel, for 24 hours only between 9:00 on 11.15 and 21:00 on 11.25

This film is available for viewing in ISRAEL  ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 23rd of November at 6:00 pm  until the 24th of November at 5:59 pm

This film is available for viewing in ISRAEL  ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 19th of November at 6:00 pm  until the 20th of November at 5:59 pm

This film is available for viewing in ISRAEL ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 15th of November at 6:00 pm until the 16th of November at 5:59 pm

Rabbi David Buzaglo was the greatest Hebrew liturgical poet of the twentieth century. Born in Morocco in 1903, his literary output had a major impact on a community of hundreds of thousands of people. From his prolific period in the Diaspora to the years he spent in a ruptured Israel, Buzaglo’s poetry has initiated an abrupt shift in Sephardic liturgical writing, but it also served as a vital link between the modern era and a tradition that dates back to Spanish Jewry’s Golden Age. But Buzaglo was more than just a great poet. The actions he took at seminal moments in history had a critical impact in shaping the identity of Maghreb Jews. This film is an intimate look at Buzaglo’s life and career, from its roots in the rich tradition of Hebrew poetry in Morocco through the liturgical revolution in Israel.

Director: Rafael Balulu

Production: Yair Qedar, Michal Watis, Gili Nadav

Production Company: Yair Qedar

Cinematography: Avigail Sperber

Additional Cinematography: Idan Glikzelig, Vladimir Belinski

Editing: Yael Bedarshi

Design & Animation: Jewboy

Soundtrack Editing: Aviv Eldema

Original Soundtrack: Rabbi Haim Louk, Rabbi David Buzaglo

Supported by: The New Fund for Cinema and Television, IBA - Channel 1, Pais Council for Arts and Culture, Avi Chai Foundation

Script: Rafael Balulu

Source:

Supporting bodies:

Following "
A Song of Loves – R. David Buzaglo
"
Q&A with the filmmaker Rafael Balulu
Musical performance of Moroccan Jewish Baqashot poetry, Yagel Haroush. Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.

More Films

לא נמצאו סרטים נוספים בקטגוריה זו.

Rabbi David Buzaglo was the greatest Hebrew liturgical poet of the twentieth century. Born in Morocco in 1903, his literary output had a major impact on a community of hundreds of thousands of people. From his prolific period in the Diaspora to the years he spent in a ruptured Israel, Buzaglo’s poetry has initiated an abrupt shift in Sephardic liturgical writing, but it also served as a vital link between the modern era and a tradition that dates back to Spanish Jewry’s Golden Age. But Buzaglo was more than just a great poet. The actions he took at seminal moments in history had a critical impact in shaping the identity of Maghreb Jews. This film is an intimate look at Buzaglo’s life and career, from its roots in the rich tradition of Hebrew poetry in Morocco through the liturgical revolution in Israel.

Director: Rafael Balulu

Production: Yair Qedar, Michal Watis, Gili Nadav

Production Company: Yair Qedar

Cinematography: Avigail Sperber

Additional Cinematography: Idan Glikzelig, Vladimir Belinski

Editing: Yael Bedarshi

Design & Animation: Jewboy

Soundtrack Editing: Aviv Eldema

Original Soundtrack: Rabbi Haim Louk, Rabbi David Buzaglo

Supported by: The New Fund for Cinema and Television, IBA - Channel 1, Pais Council for Arts and Culture, Avi Chai Foundation

Script: Rafael Balulu

Source:

Supporting bodies:

Following "
A Song of Loves – R. David Buzaglo
"
Q&A with the filmmaker Rafael Balulu
Musical performance of Moroccan Jewish Baqashot poetry, Yagel Haroush. Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.
Participation in this event is free of charge. Please click on "Register" and fill in your details to be sent a viewing link.

More Films