סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות מה-15.11 בשעה 18.00, שעון ישראל, ועד לתאריך 25.11 המוקדם מביניהם.

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום ב' 23.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ג' 24/11 בשעה 17:59

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום ה' 19.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ו' 20.11 בשעה 17:59

סרט זה זמין לצפייה ל-24 שעות, מיום א' 15.11 בשעה 18:00, שעון ישראל, ועד ליום ב' 16.11 בשעה 17:59

מקור:

גופים תומכים:

בעקבות "
A Sister's Song
"
הפונותיקה - אריאל "כלבתא" תגרף חופר בארכיון הצליל הלאומי
Q&A with the filmmaker Danae Elon
Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.

סרטים נוספים

לא נמצאו סרטים נוספים בקטגוריה זו.

This film is available for viewing only in Israel, for 24 hours only between 9:00 on 11.15 and 21:00 on 11.25

This film is available for viewing in ISRAEL  ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 23rd of November at 6:00 pm  until the 24th of November at 5:59 pm

This film is available for viewing in ISRAEL  ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 19th of November at 6:00 pm  until the 20th of November at 5:59 pm

This film is available for viewing in ISRAEL ONLY, FOR 24 HOURS ONLY, from the 15th of November at 6:00 pm until the 16th of November at 5:59 pm

Can we ever truly know what is in a loved one’s heart? A Sister’s Song is the intimate, delicate story of two sisters, Marina and Tatiana, who live separated by a choice that Tatiana made when she became a nun and changed her name to Sister Jerusalem. Marina, who has barely seen or spoken to her sister in twenty years – senses that something is now wrong; she journeys to the monastery to try and find the sister she once lost. A dramatic turn of events sets them both on a path leading neither of them knows where.

Director, Script & Research: Danae Elon

Production: Danae Elon And Paul Cadieux

Production Company: Entre Deux Mondes

Editing: Vincent Guignard And Alexandre Leblanc

Cinematography: Danae Elon, Itamar Mendes Flohr

Soundtrack: Benoit Dame

Music: Peter Venne

Source:

Supporting bodies:

Following "
A Sister's Song
"
Q&A with the filmmaker Danae Elon
Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.

More Films

לא נמצאו סרטים נוספים בקטגוריה זו.

Can we ever truly know what is in a loved one’s heart? A Sister’s Song is the intimate, delicate story of two sisters, Marina and Tatiana, who live separated by a choice that Tatiana made when she became a nun and changed her name to Sister Jerusalem. Marina, who has barely seen or spoken to her sister in twenty years – senses that something is now wrong; she journeys to the monastery to try and find the sister she once lost. A dramatic turn of events sets them both on a path leading neither of them knows where.

Director, Script & Research: Danae Elon

Production: Danae Elon And Paul Cadieux

Production Company: Entre Deux Mondes

Editing: Vincent Guignard And Alexandre Leblanc

Cinematography: Danae Elon, Itamar Mendes Flohr

Soundtrack: Benoit Dame

Music: Peter Venne

Source:

Supporting bodies:

Following "
A Sister's Song
"
Q&A with the filmmaker Danae Elon
Moderator: Anat Zuria, decorated documentary filmmaker. Among her films, the revolutionary "Purity", "Sentenced to Marriage", and "Black Bus" have received international acclaim.
Participation in this event is free of charge. Please click on "Register" and fill in your details to be sent a viewing link.

More Films